Carthago Club Norway for Carthago eiere!

Carthago Logo - Stående

Forhandlere

Siste nyheter

Om Carthago Club Norway

Carthago Club Norway ble stiftet 16. Oktober 2013 i Drammens regionen av Carthago eiere.

Det første styret i klubben hadde sitt første styremøte 16. Oktober 2013 og dette styret fungerte frem til første Årsmøte i 2014.

Vinteren 2017/18 ble klubbens adresse flyttet til Kragerø.

Våre Svenske og Danske Carthago venner hadde da hatt sine klubber tilbake til 2006, så de var vesentlig tidligere ute en oss.

Den Norske klubben har hatt en eventyrlig vekst og vi teller i dag vel 400 bil medlemmer, d.v.s vi er ca 800 personer som er tilknyttet klubben. Klubben drives i dag av et styre på fem, med leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret fordeler oppgaver seg i mellom.

Vi er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer.

Kriteriene for medlemskap i klubben er at en er Carthago eier, eller er i ferd med å anskaffe seg Carthago bobil.

Carthago Club Norway er en sosial klubb for medlemmene og styret følger opp medlemsmassen, hjemmeside og Facebookside.

Det arrangeres flere treff i året, der årsmøte er det viktigste rent praktisk med godkjenning av det som har skjedd og det som skal skje, samt valg av styret.

Kontakt klubben