Styret 2022-2023

Leder:
55 Inge O. Rønning
tlf. +47 468 99 926
leder@carthagoclubnorway.no

Nestleder:
279 Per Skorge
tlf. +47 952 13 355

Styremedlem:
148 Steinar Brofoss
tlf. +47 992 82 349

Styremedlem:
Rolf E. Meum
tlf. +47 909 93 246

Styremedlem:
3 Bjørg Åshild Isene
tlf. +47 924 98 730

Varamedlem:
153 Olav Christensen
tlf. +47 917 35 960

Valgkomitè: 80, Kjell Selnes                        tlf. +47 907 98 680
Valgkomitè: Anne Brith Eik Nevland           tlf. +47 90942 288

Web-ansvarlig med møterett: 294 Tore Steinar Pettersen
carthagonett@gmail.com