Styret 2021-2022

Leder:
55 Inge O. Rønning
tlf. +47 468 99 926
leder@carthagoclubnorway.no

Nestleder:
279 Per Skorge
tlf. +47 952 13 355

Styremedlem:
148 Steinar Brofoss
tlf. +47 992 82 349

Styremedlem:
272 Thor Arne Bakken
tlf. +47 9481 17 274

Styremedlem:
3 Bjørg Åshild Isene
tlf. +47 924 98 730

Varamedlem:
153 Olav Christensen
tlf. +47 917 35 960

Valgkomitè: 80, Kjell Selnes                        tlf. +47 90 79 86 80
Valgkomitè: 5 Jan Einar Krossøy                tlf. +47 99 51 15 29

Web-ansvarlig med møterett: 294 Tore Steinar Pettersen
carthagonett@gmail.com