Referat fra årsmøtet i Seljord

Se ferdig underskrevet referat her.