Nye vedtekter 2. juni 2021

På årsmøtet på Granholmen Camping, Sandefjord ble første og siste setning i §1 endret.
Les de nye vedtekene.
Styret for 2021-2022 finner du her.