Midt-Norge treff i Steinkjær

Treffet vil bli gjennomført weekenden 19. – 21. august 2022, på Gulbergaunet Camping i Steinkjær. Leif Øyen og Oddgeir Fossli med sine respektive som har tatt tak i dette og står som arrangører

Vi kommer tilbake med program og påmelding senere.!