Planlagte treff 2021

TREFF 2021:

Som tidligere informert om så satser styret på at det kan arrangeres treff i 2021, det er p.t kommet inn følgende mulige treff for sesongen.

Påmeldings info og program vil bli lagt ut senere.

Årsmøtetreff i Seljord 04. – 06.06.21, dette treffet kommer til å bli kjørt så lenge det ikke blir satt nasjonale eller lokale restriksjoner.

Foreløpig tittel Rogaland treffet 06. – 08.08.21, dette treffet er på planleggings stadiet og er ikke spikret enda

Midt Norge treffet 20. – 22.08.21, dette er også under planlegging og nærmere info kommer

Bjørkeskogen treffet 27. – 29.08.21, er klart og det må bli spesielle restriksjoner om dette ikke blir gjennomført.Som tidligere nevnt vil utviklingen ang Covid 19 kunne påvirke treffene.

Om andre har lyst til å dra i gang treff, er det bare å kontakte styret ved leder på tlf eller e.post. Klubben stiller opp med hjelp i forhold til økonomi, rådgivning, påmelding, fakturering o.s.v.

Styret