Endringer i styret

Det har blitt noen endringer i styret i Carthagoklubben. Les mer i styret 2022-2023